Kontakt

EU za podršku interno raseljenim licima i povratnicima - trajna stambena rešenja i mere ekonomske održivosti

Antifasističke borbe 14/8

11000 Beograd

Telefon: +381 11 2310677

E-mail: sanja.vukelic@asb-see.org

map